รับเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ ทั้งในและนอกระบบ

รับเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ ทั้งในและนอกระบบ

กรณีที่ท่านตกเป็นลูกหนี้  ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในและนอกระบบ ได้แก่ หนี้เงินกู้นอกระบบ หนี้ธนาคาร  หนี้บัตรเครดิต หนี้จำนองบ้าน  หนี้จำนำ หนี้เช่าซื้อรถยนต์  เช่าซื้อรถจักรยานยนต์  เมื่อลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ภายในกำหนดเวลา ก็ถูกเจ้าหนี้ทวงถามตลอด ทำให้ลูกหนี้ต้องทุกข์ทั้งกายและใจ…

ปัญหาเหล่านี้ เรามีทางออกให้ลูกหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากมาย แต่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามกำหนดได้ และยังมีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อยู่  (สำหรับลูกหนี้ที่ไม่คิดที่จะหนีหนี้)

ลูกหนี้สามารถเข้าไปติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ขอหยุดหนี้เดิมและทำการประนอมหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ใหม่  โดยขอให้เจ้าหนี้หยุดคิดดอกเบี้ย  ลดดอกเบี้ย  ยกเว้นค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือขอลดทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยด้วยเลย ตลอดจนขอผ่อนชำระรายเดือนให้น้อยกว่าเดิมเสียอีก

หากลูกหนี้ติดต่อประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ด้วยตนเองอาจเสียเปรียบเจ้าหนี้ได้ เพราะเจ้าหนี้มีอำนาจเหนือกว่าลูกหนี้  กล่าวคือ เจ้าหนี้ก็ต้องการให้ลูกหนี้ชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเพียง งวดเดียว  โดยเร็วที่สุด

แต่ทางฝ่ายลูกหนี้ก็ต้องการชำระหนี้ให้น้อยที่สุด ยาวนานที่สุด   ซึ่งเป็นความคิดคนละขั้ว  ดังนั้น  ลูกหนี้ควรมอบหมายให้ทีมทนายความเข้าไปดำเนินการแทนลูกหนี้ดีกว่าครับ

 6,934 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today