สิทธิบัตร (Patent) คืออะไร

สิทธิบัตร (Patent) คืออะไร

สิทธิบัตร (Patent) คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522 สิทธิ บัตรจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่

การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของที่อำนวยความสะดวกในชีวิต ประจำวัน เช่น การประดิษฐ์ รถยนต์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์ หรือการออกแบบรูปร่างรูปทรงขวดต่างๆ หรือการออกแบบลวดลายบนภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ,ถ้วยกาแฟ,ขวดน้ำอัดลม เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสินค้านั้นและไม่ให้เหมือนกับสินค้าของคนอื่น เป็นต้น

 333 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today