การขายขาดในงานอันมีลิขสิทธิ์คืออะไร


การขายขาด คือ การโอนลิขสิทธิ์เด็ดขาดกับบุคคลอื่นเพื่อแลกกับการได้รับค่าตอบแทนเพียงครั้งเดียว ซึ่งทำให้ผู้สร้างสรรค์ไม่มีสิทธิ์ในงานนั้นๆ อีก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การขายขาด เป็นการขายขาดในผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา

ข้อดีของการขายขาด คือ

1.) ได้รับเงินก้อน ไม่ต้องรับความเสี่ยง หากงานนั้นไม่เป็นที่นิยม

2.) ไม่ต้องได้รับความเสี่ยง เพราะเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ขายขาดในงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นแล้ว

3.) ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น หากผู้รับโอนลิขสิทธิ์มีช่องทางเผยแพร่ให้เข้าถึงคนหมู่มากได้ หมายความว่าผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์ไป หากเขาทำการตลาดเก่ง โปรโมทสินค้าเก่ง งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากทำให้ลิขสิทธิ์นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ข้อเสียของการขายขาด คือ

1.) ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอีก คือ ผู้ขายขาดไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใดๆ อีกตลอดอายุการคุ้มครองงานนั้นๆ (อายุผู้สร้างสรรค์+50 ปี)

2.) เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ จากการที่ตนนำงานที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้อีก เพราะผู้ขายขาดได้ขายขาดในงานอันมีลิขสิทธิ์ไปแล้ว จึงไม่มีสิทธินำงานที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ได้อีกต่อไป หากผู้ขายขาดฝาฝืน อาจถูกผู้ซื้อขาดฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้

3.) เสียสิทธิต่อยอด ซึ่งผู้ขายขาดไม่สามารถนำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปพัฒนาต่อยอดได้ เพราะได้ขายขาดในงานอันมีลิขสิทธิ์ไปแล้ว

ทางเลือกอื่นๆ หากไม่ยอมขายขาดในผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเอง เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถทำสัญญาอนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิ์ (License) แทนการขายขาดได้ หรือใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อให้งานนั้นเป็นที่รู้จัก เช่น ใช้สื่อโชเชี่ยวมีเดีย เพื่อโปรโมทผลงานอันมีลิขสิทธิ์ให้คนอื่นรู้จักมากขึ้น หรือจะร่วมกลุ่มผู้สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองก็ได้

สรุป คือ การขายขาดในผลงานอันมีลิขสิทธิ์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ต้องเลือกว่าจะขายขาดหรือไม่ ซึ่งข้อดีของการขายขาดคือ ได้รับเงินก้อน ไม่ต้องได้รับความเสี่ยง และได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีข้อเสียคือ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอีกตลอดอายุงานนั้น เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ และเสียสิทธิต่อยอด หรือสามารถชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/8KrBH

 1,451 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today