หลักสูตรการสร้างบุคลากรผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้สำเร็จการอบรมหลักสูตร การสร้างบุคลากรผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2555

 545 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  6 views today