รับปรึกษากฎหมาย

รับปรึกษาคดีความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ว่าจ้างทนาย โดยทนายมืออาชีพ ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีมรดก ฟ้องหย่า คดีเช็ค ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ตลอดจนบริการ งานคดีความทางศาลทุกคดี

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร :

1.ลูกค้าแจ้งเรื่องที่จะปรึกษากฎหมาย พร้อมกับช่องทางที่จะปรึกษากฎหมาย ทางไลน์ หรือ Email

2.นัดวันและเวลาที่จะปรึกษา

3.เริ่มให้คำปรึกษากฎหมาย (ลูกค้าสามารถบันทึกเสียงหรือภาพ ในขณะที่ให้คำปรึกษา เพื่อนำกลับไปย้อนฟังหรือรับชมในภายหลังได้)

4.เราสรุปย่อเรื่องที่ลูกค้าปรึกษาส่งกลับให้ทางไลน์ หรือ Email.

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการนี้ : ข้อมูลและความเห็นทางด้านกฎหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) : ชั่วโมงละ 5,000 บาท/ส่วนที่เกินชั่วโมงไป 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง

หลักฐานการส่งมอบงาน : ไฟล์ pdf สรุปย่อคำปรึกษา

 194,243 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today