ด่าสถุล ผิดหมิ่นประมาทหรือไม่

หลายคนคงได้ยินคำว่า “สกุล” มาแล้วนะครับ มีความหมายว่าอย่างไร แต่ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำว่า สถุน หมายความว่า หยาบ, ต่ำช้า, เลวทราม, (ใช้เป็นคำด่า), เช่น เลวสถุล, มักใช้คู่กับคำว่า ไพร่ เป็น ไพร่สถุล

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติว่า ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสีย ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งความหมิ่นประมาทจะต้องเป็นการใส่ความผู้อื่น (บุคคลที่สาม) ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง

เคยมีเรื่องขึ้นศาล ในกรณีที่คู่กรณีด่าทนายในขณะที่ทนายปฏิบัติหน้าที่ซักค้านพยานอยู่นั้น คู่กรณีไม่พอใจที่ทนายไปซักค้านตัวเอง จึงด่าทนายว่า “เอาทนายเฮงซวยที่ไหนมา สถุล” เมื่อทนายถูกด่าเช่นนั้น ทนายก็ไม่พอใจ จึงยื่นฟ้องต่อศาลข้อหาหมิ่นประมาท และมีการต่อสู้คดีกันจนถึงศาลฎีกา

จนกระทั่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3920/2562 โดยวินิจฉัยว่า ข้อความที่จำเลยกล่าวจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของวิญญูชนทั่วๆไป เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อความที่กล่าวถึงนั้นถึงขั้นที่ทำให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทซึ่งเป็นทนายความน่าจะเสียชื่อเสียง บุคคลอื่นดูหมิ่น เกลียดชังหรือไม่ มิใช่พิจารณาตามความรู้สึกของผู้ถูกหมิ่นประมาทแต่ฝ่ายเดียว ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวว่า “เอาทนายเฮงซวยที่ไหนมา สถุล” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของคำว่า “เฮงซวย” ว่า เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ คุณภาพต่ำ ไม่ดี เช่น คนเฮงซวย ของเฮงซวย เรื่องเฮงซวย ส่วนคำว่า “สถุล” ให้ความหมายว่า หยาบ ต่ำช้า เลวทราม (ใช้เป็นคำด่า) เช่น เลวสถุล เช่นนี้ แม้ถ้อยคำที่จำเลยด่าโดยการกล่าวว่าทนายเฮงซวย เป็นเพียงการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทโจทก์ อันเป็นการพูดดูหมิ่นเหยียดหยามให้อับอายเจ็บใจ แต่ยังไม่เป็นการใส่ความให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังก็ตาม แต่เมื่อฟังประกอบกับถ้อยคำตอนท้ายว่า “สถุล” แล้ว วิญญูชนทั่วไปจึงอาจเข้าใจว่า โจทก์ซึ่งเป็นทนายความเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ คุณภาพต่ำ ไม่ดีและเป็นไปในทางหยาบ ต่ำช้า เลวทราม ถ้อยคำดังกล่าวจึงอาจทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง อันอาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้

ดังนั้น คำว่า สถุน แปลว่า หยาบ ต่ำช้า เลวทราม เป็นคำที่มีความหมายร้ายแรงมากครับ อย่าใช้คำนี้ไปด่าใคร เพราะอาจจะถูกคนที่ถูกด่าฟ้องหมิ่นประมาทได้ หรือหากมีคนอื่นมาด่าคุณว่าไอ้สถุลก็อย่าไปด่าตอบนะครับ คุณต้องเก็บหลักฐานไว้โดยการบันทึกเสียง อัดคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานในดำเนินคดีฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับคนที่มาด่าคุณต่อไปครับ

ในข้อหาหมิ่นประมาทต้องเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามทำให้คนถูกด่าหรือถูกใส่ความเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังจึงมีความผิดข้อหาหมิ่นประมาท มีโทษจำคุกไม่ 1 หนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/rng0Q

 

 72,885 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today