บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจ คู่คิด SME ไทย” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.ถึง 15.00 น. ทนายคมสันต์ สุขกุล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเสวนา “ที่ปรึกษาธุรกิจ คู่คิด SME ไทย” ที่ปรึกษาธุรกิจ (BDS) มีประโยชน์อย่างไร? และช่วยพัฒนาธุรกิจให้ SME ได้อย่างไร? ณ ห้องรัชดา 11 ชั้น 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 544 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today