มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2544

 

มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง โดยอนุมิติสภามหาวิทยาลัย ให้ปริญญาบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล สอบไล่ได้ตามหลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต มีศักดิ์ และสิทธิ แห่งปริญญานี้ทุกประการ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2545

 680 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today