รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จมาตรฐานต้นแบบคุณภาพหนึ่งการันตีคุณค่าความภูมิใจในระดับภูมิภาคเอชีย ปี พ.ศ. 2564 “บุคคลต้นแบบ” Prototypes ASIA Plus Model Awards 2021 โดย ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีมอบรางวัล

สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย ASEAN NETWORK-THAILAND มอบรางวัลสุดยอดแห่งความสำเร็จ มาตรฐาน ต้นแบบคุณภาพ หนึ่งการันตีคุณค่าความภูมิใจ ในระดับภูมิภาคเอเชีย มอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จมาตรฐานต้นแบบคุณภาพหนึ่งการันตีคุณค่าความภูมิใจในระดับภูมิภาคเอชีย ปี พ.ศ. 2564 “บุคคลต้นแบบ” Prototypes ASIA Plus Model Awards 2021 ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง (ห้องค็อกพิท) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดย ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีมอบรางวัล

สุดยอดแห่งความสำเร็จ มาตรฐาน ต้นแบบคุณภาพ หนึ่งการันตีคุณค่าความภูมิใจ ในระดับภูมิภาคเอเชีย Prototypes ASIA Plus Model Awards 2021 ร่วมฉลองความสำเร็จ และยกย่องเกียรติบุคคลและองค์กรดีเด่นยอดเยี่ยมใรรอบปีที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินบริหารงาน “เพราะรางวัลที่ได้…ไม่ใช่แค่รางวัล” แต่คือการได้ความเชื่อมั่นและยอมรับว่า…คือหนึ่งในความสามารถ บริหารงาน จัดการ ดูแล และความรับผิดชอบในการพัฒนางาน ให้ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีและพัฒนาให้ก้าวไกล

 753 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today