รางวัลแห่งความสำเร็จและคุณภาพธุรกิจ ปี พ.ศ. 2563 สาขา “ที่ปรึกษาธุรกิจคู่คิด SME ไทย” โดย พลเอก จิตติสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบรางวัล

โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ “รางวัลแห่งความสำเร็จและคุณภาพธุรกิจ” มอบเกียรติบัตรนี้ไว้ เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล (ทนาย บอย) กรรมการบริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจ คู่คิด SMEs ไทย ได้รับ รางวัลแห่งความสำเร็จและคุณภาพธุรกิจ ปี 2563 BEST QUALITY AWARDS 2020 ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยพลเอก จิตติสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ อดีตโฆษกกระทรวงกลาโหม ประธานพิธีมอบรางวัล

 701 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today