สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอะไรบ้าง

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอะไรบ้าง ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522  บัญญัติว่า มาตรา 63 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตาม สิทธิบัตรหรือขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ

1.) มีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

2.) มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ ต่อไปนี้

2.1 ขาย

2.2 มีไว้เพื่อขาย

2.3 เสนอขาย

2.4 นำเข้ามาในราชอาณาจักร

ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ได้แต่เพียงคนเดียวนะครับ

การใช้แบบผลิตภัณฑ์มี 2 ประเภท

1.การใช้รูปทรงของแบบผลิตภัณฑ์

2.ใช้ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์

สรุปคือ ผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะห้ามคนอื่นๆ นำแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย นำเข้ามาในราชอาณาจักร

หากฝ่าฝืนก็จะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับ หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/58Jd1

 1,650 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today