สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ มีอะไรบ้าง

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ มีอะไรบ้าง ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ คือ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ ดังต่อไปนี้

1.) ผลิต

2.) ใช้

3.) ขาย มีไว้เพื่อขาย

4.) เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ตัวอย่างเช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ในโทรศัพท์ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร แต่เพียงผู้เดียว หากมีคนอื่นมาผลิตโทรศัพท์ตามสิทธิบัตรต้องขออนุญาตต่อผู้ทรงสิทธิบัตร หากไม่ขออนุญาตถือว่าละเมิดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งจะมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับ หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/mb0Nv

 

 1,685 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today