สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธี มีอะไรบ้าง

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธี มีอะไรบ้าง ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36 บัญญัติว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น มีสิทธิดังต่อไปนี้

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร กรรมวิธี คือ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ได้แก่

1.) ผลิต

2.) ใช้

3.) ขาย มีไว้เพื่อขาย

4.) เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธี คือ สิทธิการใช้กรรมวิธีของสิทธิบัตรนั้น คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับวิธีการผลิตสินค้าไว้อย่างไรก็ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้วิธีการนั้นผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าเฉพาะกรรมวิธีหรือวิธีการตามสิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครอง

ยกตัวอย่าง ผู้ได้รับสิทธิบัตรกรรมวิธีทำเค้กโบราณก็ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในขั้นตอนและวิธีการทำเค้กโบราณตามข้อถือสิทธินั้น ซึ่งมีสิทธิห้ามไม่ให้คนอื่นทำเค้กโบราณตามขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตเค้กโบราณตามข้อถือสิทธินั้นได้ แต่ถ้าผู้ที่ทำละเมิดใช้กรรมวิธีการผลิตเค้กโบราณอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนที่จดทะเบียนไว้ ผู้ทำละเมิดก็ไม่ผิดกฎหมายครับ เพราะถือว่ามีขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน กฎหมายให้ความคุ้มครองกรรมวิธีเท่านั้น หรือสามารถชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://bit.ly/3Fqfll3

 1,654 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today