สิ่งประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรไม่ได้ คืออะไร

สิ่งประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 9 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช

เนื่องจากจุลชีพ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์หรือคิดค้นโดยมนุษย์ ไม่สามารถนำมาจดสิทธิบัตรได้ แต่ถ้าเป็นวิธีการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตสัตว์หรือพืช จุลชีพ สามารถจดสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ครับ

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เนื่องจากกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น แต่ถ้านำกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาทำเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรืออุปกรณ์ทางเครื่องมือแพทย์ สามารถนำมาจดสิทธิบัตรได้ครับ

(3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีระบบที่เรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถนำมาจดสิทธิบัตรได้ เนื่องจากได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว เป็นงานวรรณกรรม

(4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์

แต่ถ้าเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับยารักษาโรค อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถขอจดสิทธิบัตรได้

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือทรมานคน หรืออุปกรณ์ทำร้ายสัตว์ หรือเครื่องมือเล่นการพนัน จดสิทธิบัตรไม่ได้ครับ หรือสามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>https://shorturl.asia/KByb3

 70,323 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today