หนังสือการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ.2558เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ซึ่งที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 268/88 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

 758 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today