หนังสือรับรองความเป็นทนายความ

สภาทนายนความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อออกหนังสือรับรองนี้ให้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ประเภทตลอดชีพ ฯ ออกโดยสภาทนายความเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547

สำนักงาน บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด เลขที่ 268/88 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ขณะที่ออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไม่เคยถูกลงโทษประพฤติผิดมรรยาททนายความ ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

 1,488 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today