หนังสือรับรองเครื่องหมายบริการทนายไซเบอร์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ออกให้แก่ บริษัท ทนายไซเบอร์ จำกัด เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายนี้ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ฯ จำพวก 45 สำนักกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียน ณ วันที่ 20 มกราคม 2559

 894 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today