หลักสูตรการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CYBER) รุ่นที่ 1 เครือข่ายนักกฎหมายไซเบอร์

เครือข่ายนักกฎหมายไซเบอร์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล เป็นผู้ผ่านการอบรมและสัมมนา “หลักสูตรการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CYBER) รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2561

 676 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  6 views today