หลักสูตรการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ (Consultant Certification) Level 2

สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา โดย ดร.บัญญัติ บุญญา นายกสมาคมฯ มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ (Consultant Certification) Level 2 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2563

 609 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today