หลักสูตรการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ (Consultant Certification) Level 1

สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา โดย ดร.บัญญัติ บุญญา นายกสมาคมฯ มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ (Consultant Certification) Level 1 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562

 571 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today