หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ” โดยสถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ ภายใต้วัตถุประสงค์ของสภาทนายความและพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 706 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  6 views today