หลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 1 สภาทนายความ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานวิชาการ ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรม “หลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 1” มีศักดิ์และสิทธิ์ตามประกาศนียบัตรนี้ทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2561

 694 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today