หลักสูตรทนายความผู้ปฎิบัติงานในการบังคับคดีตามกฎหมายบังคับคดีใหม่ รุ่นที่ 1 สภาทนายความ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักวิชาการ ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ปฎิบัติงานในการบังคับคดีตามกฎหมายบังคับคดีใหม่ รุ่นที่ 1” ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561

 685 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  6 views today