หลักสูตรทนายความอาสาประจำโครงการช่วยเหลือฝ่ายคดี กรุงเทพมหานคร สภาทนายความ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็น ทนายความอาสาประจำโครงการช่วยเหลือฝ่ายคดี กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบปฏิบัติการใดๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการสภาทนายความ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งสภาทนายความ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจและหน้าที่ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2557

 673 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today