หลักสูตรทวงหนี้อย่างไร…ไม่ติดคุก สภาทนายความ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ผ่านการอบรมกฎหมายใหม่ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 เรื่อง “ทวงหนี้อย่างไร…ไม่ติดคุก” จัดโดยฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

 767 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today