หลักสูตรนักสืบ/สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา

DECHA & IBS TRAINING CENTER ได้มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรม หลักสูตร “นักสืบ/สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องอบรม 4 ชั้นใต้ดิน โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 794 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  8 views today