หลักสูตรหมอธุรกิจ (วินิจฉัยสถานประกอบการ) ประจำปี 2563 สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมฯ มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรหมอธุรกิจ (วินิจฉัยสถานประกอบการ) ประจำปี 2563 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563

 632 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  4 views today