หลักสูตรโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน สภาทนายความ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบประกาศนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562

 581 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today