อบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

สภาทนายความ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม” ให้ไว้ ณ วันที่ 27-28 มีนาคม 2547

 637 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today