ใบอนุญาตทนายความ รุ่น 21

 

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายคมสันต์ สุขกุล ได่ผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 21 พ.ศ.2546 มีศักดิ์และสิทธิตามประกาศนียบัตรนี้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547

 1,201 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today