ทำไมต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา?

ทำไมต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา?

1.จดเครื่องหมายการค้า

เพื่อปกป้องแบรนด์ โลโก้ ยี่ห้อ ตราสินค้า ของคุณจากการถูกคนอื่นละเมิดโดยการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า เพราะกฎหมายให้ความคุ้มครองเมื่อจดทะเบียนเท่านั้น

2.จดสิทธิบัตร

เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาผลิตหรือขายสินค้าแบบเดียวกับคุณ และคุณยังอนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยได้รับค่าตอบแทนด้วย

3.จดลิขสิทธิ์

แม้ไม่ต้องจดก็ตาม แต่กฎหมายคุ้มครองทันที นับแต่วันสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ “หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์” เป็นการกีดกันไม่ให้คนอื่นทำซ้ำ ดัดแปลง ผลงานของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

 17,723 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  543 views today