อบรมหลักสูตร ที่ปรึกษากฎหมายและการสร้างคอนเนคชั่นผ่าน LinkedIn

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ทนายคมสันต์ สุขกุล ได้เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นที่ปรึกษากฎหมายและการสร้างคอนเนคชั่นผ่าน LinkedIn เทคนิคการให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความ ทักษะและคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายที่องค์กรต่างๆ ต้องการ และการสร้างตัวตนและคอนเนคชั่นผ่าน LinkedIn ชาญดิษลอว์

 26,314 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today