บทลงโทษการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1.เมื่อคุณจดเครื่องหมายการค้า

คุณมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายคนมาทำละเมิดโดยการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าได้ทางแพ่งและอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือเลียนเครื่องหมายการค้า จำคุกไม่เกิน 2 ปี

2.เมื่อคุณจดสิทธิบัตร

คุณมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย และนำเข้าสินค้าเฉพาะประเทศที่ได้รับจดสิทธิบัตรจากสินค้าของคุณ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี

3.ลิขสิทธิ์ (ไม่ต้องจด)

เมื่อมีใครมาทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 16,878 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  572 views today