อบรมหลักสูตร กระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 5 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับทนายคมสันต์ สุขกุล ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2567 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567

 22,021 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today