รับร่างสัญญา

รับตรวจ ร่างสัญญา และนิติกรรมทุกประเภท เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาร่วมลงทุน สัญญาหุ้นส่วน สัญญาเงินกู้ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาทางธุรกิจ และสัญญาอื่นๆ เนื่องจากการร่างสัญญามีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการโกง หากไม่จัดทำสัญญาอาจจะทำให้เสียเปรียบในทางธุรกิจได้

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร :
1.โทรศัพท์ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญา
2.เราจัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญา (ทางไลน์หรือ Email)
3.เราจัดร่างสัญญาให้เข้ากับข้อกฎหมาย โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ สภาพบังคับตามสัญญา บทลงโทษ หากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตลอดจนสิทธิต่างๆ ที่ได้ตามกฎหมาย
4.จัดส่งไฟล์ร่างสัญญาให้ลูกค้า (ทางไลน์หรือ Email)
5.ลูกค้าสามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการนี้ : ไฟล์ร่างสัญญา (pdf)
ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) : ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ลูกค้าส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญา (ทางไลน์หรือ Email)
หลักฐานการส่งมอบงาน  : ร่างสัญญาเป็นไฟล์ pdf

 198,748 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  2 views today