รับจดลิขสิทธิ์

รับยื่นจดแจ้งข้อมูลสิขสิทธิ์ชื่อ ลิขสิทธิ์อาหาร ลิขสิทธิ์ภาพวาด จดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ลิขสิทธิแบรนด์ นิยาย การ์ตูน เพลง ซอฟแวร์ เกมส์ หนังสือ รับจดลิขสิทธิ์เสื้อผ้า รูปภาพ  หนังสือ วิดีโอ ภาพยนตร์ ลวดลายสินค้า  งานปั้น งานแกะ  เพื่อปกป้องคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในผลงานที่คุณสร้างสรรค์

สอบถามค่าบริการ  (คลิก)

ขอบเขตการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร :

1.คุณส่งงานที่จะจดลิขสิทธิ์มาให้ผมตรวจสอบ (โดยส่งเป็นไฟล์ pdf หรือ png ทางไลน์หรือ Email)

2.คุณส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดลิขสิทธิ์ พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์มาด้วย (โดยส่งทางไลน์หรือ Email)

3.ผมจัดพิมพ์เอกสารให้คุณเซ็นชื่อ (ผมจัดส่งไปรษณีย์ เซ็นและส่งกลับ หรือส่งทาง Email คุณปริ้นออกมาเซ็นชื่อ หรือคุณจะเดินทางมาเซ็นเอกสารที่บริษัทของผม) ใช้เวลาจัดพิมพ์เอกสาร ประมาณ  2-3 วันทำการ นับแต่วันที่คุณได้ส่งเอกสารมาตามข้อ 2.

4.ผมเป็นตัวแทนของคุณไปยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

5.หลังจากยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ตามข้อ 4.แล้ว มีระยะเวลารอคอยประมาณ 2-3 เดือน นับแต่วันยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ คุณจึงจะได้รับ เอกสารการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการใช้บริการนี้ :

หนังสือจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ระยะเวลาดำเนินงาน (กี่วัน) :

ระยะเวลาการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นจดลิขสิทธิ์ ประมาณ 3 วันทำการ นับแต่วันที่คุณเซ็นเอกสารครบถ้วน ส่งเอกสารมาให้ผม และหลังจากที่ยื่นจดลิขสิทธิ์แล้วมีระยะเวลาตามข้อ 5

หมายเหตุ ระยะเวลาตามข้อ 5 เป็นระยะเวลาประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนายทะเบียนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาอนุมัติ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด)

หลักฐานการส่งมอบงาน : 

1.เอกสารการยื่นคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (pdf)

2.หนังสือจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา (เมื่อจดผ่าน)

 102,016 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  22 views today