รับจดทรัพย์สินทางปัญญา

แต่ถ้าคุณไม่จดทรัพย์สินทางปัญญา คุณไม่สามารถที่จะฟ้องคนทำละเมิดสิทธิบัตร ละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ (ยกเว้นลิขสิทธิ์) และทำให้คุณเสียโอกาสในทางธุรกิจ ถูกคู่แข่งตัดหน้าคุณได้ 

 18,005 ผู้เข้าชมเว็บไซต์,  36 views today